پنجره upvc

upvc windows what is?? uPVC or PVCu is a form of plastic and stands for unplasticised polyvinyl chloride. It is also known as rigid PVC due to the fact that it is hard and not flexible. It is a resistant from of PVC that is often used for pipework and window frames.

چگونه UPVC WINDOWS برای خانه ی شما یک مزیت است؟؟؟

تعمیر و نگهداری کم

قابهای پنجره uPVC نیازی به نقاشی یا آب بندی ندارند که باعث کاهش قابل توجهی تعمیر و نگهداری مورد نیاز در طول عمر آنها می شود. آنها به راحتی با آب و مواد شوینده تمیز می شوند.

بسیار زیاد و خطرناک

uPVC ماده ای بسیار بادوام است که حداقل 100 سال در لوله های آب و فاضلاب استفاده می شود.این پنجره های به قدری بادوام هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها 25 سال گذشته نصب شده است. پنجره ها و درهای uPVC با کیفیت خوب برای مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش آزمایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها در آفتاب سخت محو نشوند.

آسایش عالی

بر خلاف فلزات ، uPVC غیر رسانا است. این به این معنی است که استفاده از آن در قاب های پنجره باعث انتقال گرما نمی شود. بنابراین به یک درجه حرارت داخلی پایدارتر برای یک ساختمان کمک می کند. ترکیبی از قاب های پنجره uPVC و لعاب دوجداره باعث می شود ویندوزهای بسیار با انرژی کار کنند.

TILT و TURN قابل باز بودن

سیستم های پنجره uPVC امکان باز شدن از دو جهت را فراهم می آورد تا توانایی استفاده از تهویه متقاطع طبیعی را افزایش دهد.

انباشت آکوستیک

پنجره ها و درهای uPVC دو جداره قادر به کاهش سر و صدا تا 70٪ هستند.